Feil i forhold til prisvurderinger av bygninger

  • Spillet

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Hi,

  You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
  Please register there to continue with usage.

  Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

  Ikariam team

  • Feil i forhold til prisvurderinger av bygninger

   Hei!
   Jeg har nå opprettet et regneark med ulike tabeller, der jeg gjør beregninger i forhold til bygningenes rabatter som kommer med forskning, samt bygg som arkitektor og snekker.
   Jeg skal for tiden oppgradere guvernørens residens til nivå 3, der jeg trenger disse ressursene:
   Her ser man at prisen er redusert, da jeg har forsket frem en rabbatert pris på 6%, i tillegg til at den nevnte byen har snekker i nivå 1, som gir meg en rabatt på 1%.
   Går jeg inn til siden "Hjelp", finner jeg denne oversikten på bygningens egentlige kostnad i de ulike nivåene

   Mitt problem er da følgende:
   Når jeg trekker fra rabattene i EXCEL, får jeg en lavere pris enn de angitte fra spillet. Formelen jeg bruker er da følgende, der jeg gir et eksempel på ressursen tre

   15085*(1-7%)=14029
   Det samme gjelder de andre ressursene, der jeg gir eksempel fra excel:


   Her skulle den egentlige prisen vært 14924, altså betaler jeg 900 tre mer enn nødvendig.
   Hvorfor er det slik?

   Jeg har kun regnet på det gjeldende nivået (nivå 3), ikke andre bygg som spillet inneholder, eller andre nivåer

   Note: La egentlig samtlige bilder inn i teksten, men siden forumet har endret på denne muligheten ligger bildene vedlagt.
   Files
   :)
  • Hei :)
   Prisen er riktig. Hjelpefunksjonen oppdaterer seg etterhvert som du forsker frem ting. Så det er bare snekkeren som det tas hensyn til når ny pris kalkuleres, da forskningen allerede er tatt hensyn til i hjelpe-menyen. Legger ved to screenshots fra to kontoer der en har forsket frem diverse rabatter, og en ikke har det :)
   Files
  • Takk for et godt svar Mea! Det ser mer riktig ut når prosenten fra forskningen trekkes fra.
   Likevel blir ikke dette riktig i mine beregninger, da jeg gir et eksempel på tre igjen:

   15085*(1-1%)=14934
   Her skulle det egentlige svaret blitt 14924, altså 10 tre i differanse hvis dere ser på vedlegget mitt øverst til venstre.
   Jeg regnet også på nivå 4, der differansen mellom den aktuelle verdien og den egentlige verdien var større.
   :)
  • Mitt svar var litt upresist.

   Reduksjonsbygningen gir avslag på opprinnelig bygningspris, uten reduksjonene. (Det utgjør i tilfellet for Guvernørens bolig lvl 2 ca 160 tre) som da er 10 mer enn 1% av prisen som står i hjelpemenyen din :)
  • Okei! Ja, det høres selvfølgelig mer korrekt ut. Prisen trekkes fra den eksisterende prisen før forskningen inntreffer, noe den selvsagt har gjort hos meg. Takk igjen for godt svar :)

   Men syns likevel at det er noe misvisende hvis en faktor skal vise oss hva vi "tjener" på rabattene, mens den andre faktorene (herav bygningene) ikke vises. Mener da at det ville vært lettere å fjerne hele forskningsrabatten fra hjelpesiden, og heller latt oss spillere se disse endringene i et større perspektiv, enn å kun se endringene som blir gjort fra eksempelvis snekker når vi oppgraderer.
   :)