Brev fra produksjonsteamet

 • Information

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Hi,

You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
Please register there to continue with usage.

Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

Ikariam team

 • Brev fra produksjonsteamet

  Kjære spillere,

  Siden vi er klar over at bortsett fra "mindre versjoner" (som forøvrig ga en mengde endringer og forbedringer) har det ikke skjedd å veldig mye i kategorien "nyheter", tenkte vi å gi dere ett lite overblikk over hva vi arbeider med dette året. Bortsett fra å fortsette arbeidet med bug-fix og versjoner med mindre funksjonsendringer som er designet for å forbedre tilgjengligheten og brukeropplevelsene så har vi tre store saker på agendaen og alle er for øyeblikket under arbeid, enten planlegging, spilldesign, utvikling eller testing.

  Disse er:

  Barbarisk flåte
  Du la nok merke til at vi spurte dere om mulige navn for noen røffe skip med barbariske trekk: Barbarerne kommer til å få skip. Vi gir ikke ut så mye informasjon om dette nå, for det vil komme med noen flere ting litt på siden, men det er enda en ting å holde utkikk etter.

  Belønninger for utmerkelser
  Enig, det tok litt tid, men vi måtte ordne noe annet før vi kunne starte på disse.

  Alliansekriger
  Ja, de kommer! Vi jobber med å sortere ut noen planer, og leke med diverse ideer mens tenketanken jobber. Alliansekriger kommer til å skje, og vi har forpliktet oss til å jobbe med disse dette året også.

  Vi gir ikke noen løfter om når dette kommer til serverne, vi jobber med de og selv om noe ser bra ut allerede, så er det andre ting som krever endel arbeid og finpussing. Når vi har mer informasjon tilgjengelig vil vi dele den med dere. Vi følte at det var på tide med ett røft overblikk over hva som er under arbeid dette året.

  Ditt Ikariam Team


  --------------
  Dear players,


  as we’re aware that apart from several “smaller versions” (which did however bring quite a bunch of changes and improvements) nothing much along the line of “news” happened recently we’d like to give you a small outlook on what we’re working on this year. Apart from continuing to work on bugfix versions and versions with minor features that are designed to improve convenience and user experience we have three major topics on the agenda for this year and all of them are currently being worked on in one way or another, be it planning, game design, developing or testing.


  Namely those are:


  Barbarian Fleet
  You might have noticed from us asking you about possible names for rather rough, barbarian looking ships: the barbarians will get ships. We don’t want to let on too much about it for now as the barbarian fleet will come with some other new things on the side but it’s going to be yet another thing to look out for.


  Achievement Rewards
  Granted, it took a while but we needed some other things to be finished and available first before we could start working on those.


  Alliance Wars
  Yes, they’re coming! We’re currently roughing out some plans, twiddle around with different ideas in our minds and getting the big think tank working on it.
  Alliance wars will be a thing and we’re committed on working on those this year as well. Now, we won’t make any promises as to when any of this will hit the live servers. We are working on those and parts of it look great already, others still need some work and some need some more fine-tuning and polishing. As soon as we have more detailed information available we feel confident sharing with you we will. We did feel however that it was time for a rough overview of what’s going to be worked on this year.


  Your Ikariam Team