Angrips rapporter fra krigen mot GeneralAlex

  • Krig

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Hi,

  You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
  Please register there to continue with usage.

  Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

  Ikariam team

  • Angrips rapporter fra krigen mot GeneralAlex

   vi i flex ville ha litt action og tok valgte å gå til krig mot spilleren General Alex han har selv sagt at det blir e krig kunn med oss i flex og han. Her postes kampraporrtene under krigen.
   jeg vil gjerne at denne tråden skal det være mulig å dobbelt poste for det er kunn jeg som bruker forumet i alliansen.   Sjøslag nær Marmor
   (23.04.2015 5:41:04)
   GeneralAlex[TSW] fra Alex Marmor
   vs
   Geirmagne[FLEX] fra Salvøy, WORLDWIDE[FLEX] fra Marmor

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rambukkskip...........................94(-21) - Rambukkskip............................0(-40)
   Ballistaskip...........................49(-0) - Ballistaskip..........................25(-15)
   Flammeskip.............................5(-44) - Flammeskip............................0(-120)
   Katapultskip...........................50(-0) - Katapultskip...........................29(-1)
   Rakett Skip............................15(-0) - Rakett Skip............................30(-0)
   Jolle..................................25(-0) - Jolle...................................5(-0)
   Morterskip.............................18(-0) - .............................................
   Damp Styrke............................29(-1) - .............................................
   Dykkebåt...............................15(-0) - .............................................
   Padle Motorbåt.........................20(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler..............................-401.8 - Generaler.............................-1052.4
   Offensive poeng..........................2631 - Forsvarspoeng..........................1004.5
   Skade Mottatt...........................20090 - Skade Mottatt...........................52620
   Skade Prosent.............................27% - Skade Prosent.............................73%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinner(e): GeneralAlex[TSW]

   Taper(e): WORLDWIDE[FLEX], Geirmagne[FLEX]

   320 enheter fra GeneralAlex[TSW] blokkerer havneinngangen til Marmor.

   Geirmagne[FLEX] sin hær flyktet fordi de var totalt utslitt av kriging.

   WORLDWIDE[FLEX] sin hær har flyktet da nærkamplinjen har blitt brutt.

   The post was edited 1 time, last by WORLDWIDE ().

  • Sjøslag nær Marmor
   (25.04.2015 19:12:57)
   WORLDWIDE[FLEX] fra Marmor, Nicosia, Geirmagne[FLEX] fra Nicosia, Plomas[FLEX] fra Nicosia
   vs
   GeneralAlex fra Alex Marmor, Bodø

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rambukkskip..........................195(-54) - Rambukkskip...........................0(-144)
   Ballistaskip..........................126(-0) - Ballistaskip...........................50(-0)
   Flammeskip...........................12(-145) - Flammeskip.............................0(-55)
   Katapultskip...........................54(-0) - Katapultskip..........................51(-19)
   Morterskip..............................5(-0) - Morterskip.............................11(-9)
   Damp Styrke............................35(-0) - Damp Styrke............................0(-29)
   Rakett Skip............................45(-0) - Rakett Skip............................11(-9)
   Dykkebåt...............................10(-0) - Dykkebåt...............................20(-0)
   Padle Motorbåt..........................9(-0) - Padle Motorbåt.........................0(-20)
   Jolle..................................20(-0) - Jolle..................................35(-0)
   Ballong Transporter.....................1(-3) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler...............................-1253 - Generaler.............................-2460.2
   Offensive poeng........................6150.5 - Forsvarspoeng..........................3132.5
   Skade Mottatt...........................62650 - Skade Mottatt..........................123010
   Skade Prosent.............................33% - Skade Prosent.............................67%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinner(e): Plomas[FLEX], Geirmagne[FLEX]

   Taper(e): GeneralAlex

   305 enheter fra Plomas[FLEX] forsvarer havnen til Marmor

   105 krigsskip fra Geirmagne[FLEX] blir flyttet til Marmor.

   55 enheter fra WORLDWIDE[FLEX] forsvarer havnen til Marmor

   47 enheter fra WORLDWIDE[FLEX] forsvarer havnen til Marmor

   Mirakelet til WORLDWIDE[FLEX] 'Ares` festning' er aktivert. (25.04.2015 16:57:57)

   Mirakelet til WORLDWIDE[FLEX] 'Ares` festning' er aktivert. (25.04.2015 17:12:57)

   Mirakelet til WORLDWIDE[FLEX] 'Ares` festning' er aktivert. (25.04.2015 17:27:57)

   Mirakelet til WORLDWIDE[FLEX] 'Ares` festning' er aktivert. (25.04.2015 17:42:57)

   Mirakelet til WORLDWIDE[FLEX] 'Ares` festning' er aktivert. (25.04.2015 17:57:57)

   Mirakelet til WORLDWIDE[FLEX] 'Ares` festning' er aktivert. (25.04.2015 18:12:57)

   Mirakelet til WORLDWIDE[FLEX] 'Ares` festning' er aktivert. (25.04.2015 18:27:57)

   Mirakelet til WORLDWIDE[FLEX] 'Ares` festning' er aktivert. (25.04.2015 18:42:57)

   Mirakelet til WORLDWIDE[FLEX] 'Ares` festning' er aktivert. (25.04.2015 18:57:57)

   Mirakelet til WORLDWIDE[FLEX] 'Ares` festning' er aktivert. (25.04.2015 19:12:57)

   Siden GeneralAlex ikke har igjen noen enheter til å holde hoved kamplinjen, har resten av hæren blitt tilbaketrekt.

   Siden GeneralAlex ikke har igjen noen enheter til å holde hoved kamplinjen, har resten av hæren blitt tilbaketrekt.

   GeneralAlex sin hær har blitt beordret tilbake og har forlatt slagmarken.

   GeneralAlex sin hær har blitt beordret tilbake og har forlatt slagmarken.

   The post was edited 4 times, last by WORLDWIDE ().

  • Sjøslag nær Nicosia
   (26.04.2015 0:37:29)
   GeneralAlex fra Alex Marmor
   vs
   WORLDWIDE[FLEX] fra Marmor, Plomas[FLEX] fra Supra

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rambukkskip...........................28(-72) - Rambukkskip...........................0(-206)
   Ballistaskip...........................49(-0) - Ballistaskip..........................18(-78)
   Flammeskip............................0(-100) - Flammeskip..............................0(-6)
   Katapultskip...........................30(-0) - Katapultskip...........................9(-15)
   Morterskip.............................30(-0) - Morterskip..............................0(-5)
   Damp Styrke...........................12(-18) - Damp Styrke............................0(-35)
   Rakett Skip............................20(-0) - Rakett Skip............................45(-0)
   Dykkebåt...............................20(-0) - Dykkebåt...............................10(-0)
   Padle Motorbåt.........................33(-7) - Padle Motorbåt..........................0(-9)
   ............................................. - Ballong Transporter.....................0(-1)
   Jolle..................................30(-0) - Jolle..................................20(-0)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-1456.8 - Generaler.............................-2731.2
   Offensive poeng..........................6828 - Forsvarspoeng............................3642
   Skade Mottatt...........................72840 - Skade Mottatt..........................136560
   Skade Prosent.............................34% - Skade Prosent.............................66%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinner(e): GeneralAlex

   Taper(e): Plomas[FLEX], WORLDWIDE[FLEX]

   WORLDWIDE[FLEX] sin hær flyktet fordi de var totalt utslitt av kriging.

   The post was edited 1 time, last by WORLDWIDE ().

  • Sjøslag nær Nicosia
   (27.04.2015 12:14:44)
   WORLDWIDE[FLEX] fra Marmor
   vs
   GeneralAlex fra Alex Marmor

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rambukkskip..........................112(-11) - Rambukkskip............................0(-28)
   Ballistaskip...........................15(-0) - Ballistaskip...........................50(-0)
   Katapultskip............................9(-0) - Katapultskip...........................50(-0)
   ............................................. - Morterskip............................15(-17)
   ............................................. - Damp Styrke............................0(-12)
   Rakett Skip............................30(-0) - Rakett Skip............................20(-0)
   ............................................. - Dykkebåt...............................25(-0)
   ............................................. - Padle Motorbåt.........................33(-0)
   Jolle...................................5(-0) - Jolle..................................40(-0)
   Flammeskip............................22(-48) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler..............................-352.6 - Generaler..............................-808.8
   Offensive poeng..........................2022 - Forsvarspoeng...........................881.5
   Skade Mottatt...........................17630 - Skade Mottatt...........................40440
   Skade Prosent.............................30% - Skade Prosent.............................70%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinner(e): WORLDWIDE[FLEX]

   Taper(e): GeneralAlex

   193 enheter fra WORLDWIDE[FLEX] forsvarer havnen til Nicosia

   Siden GeneralAlex ikke har igjen noen enheter til å holde hoved kamplinjen, har resten av hæren blitt tilbaketrekt.

   GeneralAlex sin hær har blitt beordret tilbake og har forlatt slagmarken.
  • var heldig her:)
   Sjøslag nær Alex Svovel
   (01.05.2015 1:10:29)
   WORLDWIDE[FLEX] fra polis
   vs
   GeneralAlex fra Alex Svovel

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rambukkskip...........................112(-0) - Rambukkskip............................0(-20)
   Ballistaskip...........................15(-0) - .............................................
   Flammeskip.............................22(-0) - .............................................
   Katapultskip............................9(-0) - .............................................
   Rakett Skip............................30(-0) - .............................................
   Jolle..................................15(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler...................................0 - Generaler................................-100
   Offensive poeng...........................250 - Forsvarspoeng...............................0
   Skade Mottatt...............................0 - Skade Mottatt............................5000
   Skade Prosent..............................0% - Skade Prosent............................100%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinner(e): WORLDWIDE[FLEX]

   Taper(e): GeneralAlex

   203 enheter fra WORLDWIDE[FLEX] blokkerer havneinngangen til Alex Svovel.

   GeneralAlex sin hær er fullstendig ødelagt

   Enda et tap her:/
   Sjøslag nær Marmor
   (01.05.2015 3:24:40)
   GeneralAlex fra Alex Marmor
   vs
   Geirmagne[FLEX] fra Salvøy

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Rambukkskip...........................597(-3) - Rambukkskip............................0(-39)
   Ballistaskip..........................150(-0) - Ballistaskip...........................7(-23)
   Flammeskip............................300(-0) - Flammeskip..............................0(-6)
   Katapultskip..........................110(-0) - Katapultskip...........................4(-26)
   Morterskip............................120(-0) - .............................................
   Damp Styrke...........................300(-0) - .............................................
   Rakett Skip............................70(-0) - .............................................
   Dykkebåt...............................80(-0) - .............................................
   Padle Motorbåt........................200(-0) - .............................................
   Ballong Transporter....................10(-0) - .............................................
   Jolle..................................80(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.................................-15 - Generaler................................-555
   Offensive poeng........................1387.5 - Forsvarspoeng............................37.5
   Skade Mottatt.............................750 - Skade Mottatt...........................27750
   Skade Prosent..............................2% - Skade Prosent.............................98%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinner(e): GeneralAlex

   Taper(e): Geirmagne[FLEX]

   2017 enheter fra GeneralAlex blokkerer havneinngangen til Marmor.

   Geirmagne[FLEX] sin hær har flyktet da nærkamplinjen har blitt brutt.

   [b]Slaget for Alex Svovel
   (01.05.2015 3:44:03)
   WORLDWIDE[FLEX] fra polis
   vs
   GeneralAlex fra Alex Svovel

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   ............................................. - Hoplitt.................................0(-1)
   ............................................. - Mur.....................................5(-2)
   Bueskytter.............................20(-0) - .............................................
   Spydkaster...........................603(-32) - .............................................
   Sverdkjemper...........................13(-0) - .............................................
   Katapult...............................40(-0) - .............................................
   Doktor..................................5(-0) - .............................................
   Kokk....................................5(-0) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler...............................-19.2 - Generaler................................-1.4
   Offensive poeng...........................3.5 - Forsvarspoeng..............................48
   Skade Mottatt.............................960 - Skade Mottatt..............................70
   Skade Prosent.............................93% - Skade Prosent..............................7%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinner(e): WORLDWIDE[FLEX]

   Taper(e): GeneralAlex

   686 enheter fra WORLDWIDE[FLEX] fortsetter okkupasjonen til byen Alex Svovel.

   Angriperen vant kampen fordi han brøt seg gjennom muren og forsvareren ikke hadde noen enheter på plass i nærheten av bruddet.
  • nye kamper;)

   flere slag:)
   kommer flere;)
   Slaget for polis
   (02.05.2015 20:44:05)
   GeneralAlex fra Alex Marmor
   vs
   SOLSYK[FLEX] fra Bodø, Plomas[FLEX] fra Supra, WORLDWIDE[FLEX] fra polis, Alex Svovel, GAMINGGEEK[FLEX] fra Nicosia

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Hoplitt.............................36(-1014) - Hoplitt...........................2582(-1308)
   Doktor.................................30(-0) - Doktor.................................55(-0)
   Kokk...................................50(-0) - Kokk...................................65(-0)
   Spydkaster............................0(-200) - Spydkaster............................742(-0)
   Rambukk................................40(-0) - Rambukk................................94(-0)
   Bueskytter............................250(-0) - Bueskytter............................170(-0)
   Skytter.............................432(-168) - Skytter...............................560(-0)
   Sverdkjemper..........................0(-800) - Sverdkjemper.......................1845(-826)
   Gyrokopter.............................0(-60) - Gyrokopter............................37(-47)
   Katapult..............................41(-19) - Katapult...............................75(-1)
   Dampkjempe..........................100(-130) - Dampkjempe.............................50(-0)
   Bombardier.............................0(-40) - Bombardier.............................0(-40)
   Morter................................45(-10) - Morter.................................18(-8)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler.............................-4882.4 - Generaler.............................-3431.1
   Offensive poeng.......................8577.75 - Forsvarspoeng...........................12206
   Skade Mottatt..........................244120 - Skade Mottatt..........................171555
   Skade Prosent.............................58% - Skade Prosent.............................42%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   Vinner(e): Plomas[FLEX], WORLDWIDE[FLEX], GAMINGGEEK[FLEX]

   Taper(e): GeneralAlex, SOLSYK[FLEX]

   40 av WORLDWIDE[FLEX]'s enheter er stasjonert i polis

   10 av WORLDWIDE[FLEX]'s enheter er stasjonert i polis

   1645 av GAMINGGEEK[FLEX]'s enheter er stasjonert i polis

   4598 av Plomas[FLEX]'s enheter er stasjonert i polis

   SOLSYK[FLEX] sin hær flyktet fordi de var totalt utslitt av kriging.

   Siden GeneralAlex ikke har igjen noen enheter til å holde hoved kamplinjen, har resten av hæren blitt tilbaketrekt.

   GeneralAlex sin hær har blitt beordret tilbake og har forlatt slagmarken.

   Han har mistet flankene så dette blir interessant RUNDE 15 pågår fremdeles;)
   [b]Slaget for polis
   (04.05.2015 18:52:36)
   GeneralAlex fra Alex Marmor
   vs
   WORLDWIDE[FLEX] fra polis, GAMINGGEEK[FLEX] fra Nicosia, Plomas[FLEX] fra Supra

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Bueskytter............................250(-0) - Bueskytter............................170(-0)
   Skytter..............................731(-69) - Skytter...............................560(-0)
   ............................................. - Spydkaster............................736(-6)
   Sverdkjemper.........................0(-1700) - Sverdkjemper.......................202(-1643)
   Hoplitt...........................1131(-2069) - Hoplitt............................375(-2167)
   Gyrokopter.............................90(-0) - Gyrokopter.............................0(-37)
   Rambukk................................40(-0) - Rambukk................................94(-0)
   Katapult...............................50(-0) - Katapult..............................11(-64)
   Doktor.................................30(-0) - Doktor.................................50(-0)
   Kokk...................................50(-0) - Kokk...................................60(-0)
   Dampkjempe............................100(-0) - Dampkjempe.............................50(-0)
   Morter.................................60(-0) - Morter.................................0(-18)
   Bombardier............................37(-13) - .............................................
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
   Generaler...............................-5288 - Generaler.............................-6376.3
   Offensive poeng......................15940.75 - Forsvarspoeng...........................13220
   Skade Mottatt..........................264400 - Skade Mottatt..........................318815
   Skade Prosent.............................45% - Skade Prosent.............................55%
   ---------------------------------------------------------------------------------------------

   WORLDWIDE[FLEX] sin hær flyktet fordi de var totalt utslitt av kriging.

   The post was edited 1 time, last by WORLDWIDE ().