Announcement Krigserklæringsregler

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Hi,

You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
Please register there to continue with usage.

Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

Ikariam team

 • Krigserklæringsregler

  Regler for Krigserklæringer.


  En krig er når to eller flere parter deltar i fiendtlige handlinger mot hverandre for å bestemme
  hvem som er størst eller best. Når en krig er erklært vil
  personer som er involvert ikke trenger å bekymre seg om bashing, fordi regelen ikke vil gjelde under krigen.
  Husk at hvis en krig skal være gyldig må det
  være i krigserklæringer-delen i riktig verden på forumet. Lukket og / eller arkivert
  krigserklæring vil ikke være gyldig

  Det finnes to typer krig som man kan erklære:

  1. En vanlig krig der slutten blir fastsatt. Vilkårene blir gitt av alliansen som først erklærte krig

  2. En krig med begrenset varighet, der målet er satt av én av
  Alliansens ledere i krig. Dette kan omfatte krig til et angitt antall
  poeng, etter en angitt tidsperiode, til en viss sum, total skade,
  tap, etc.

  * En Krig kan bli erklært Allianse(r) mot Allianse(r) eller spiller(e) mot Allianse(r).

  * En allianse har bare lov til å erklære krig mot ti andre allianser. Dette kan gjøres ved hjelp av
  ti forskjellige krigserklærings-tråder. ên erklæringstråd mot
  ti allianser, eller en blanding som tilsammen blir en total på ti kriger.
  Dette gjelder bare for allianser som erklærer krig. Dette er ikke begrensninger for
  antallet kriger en allianse kan være involvert i. Du kan for eksempel
  ha tjue allianser som erklærer krig mot én allianse (dette har ingen
  effekten på kvoten for alliansen). En allianse kan ikke erklære
  krig mot en spiller, og en spiller kan ikke erklære krig mot en annen spiller. Krigen
  vil være gyldig selv uten anerkjennelse av motstanderen(e).

  * Hvis en enkelt spiller ønsker å erklære krig har han eller hun ikke
  lov til å være medlem av en allianse. Hvis en spiller har sin egen allianse
  og han / hun er det eneste medlemmet, så må han eller hun fortsatt oppløse alliansen
  før en kan erklærte krig. Krig kan ikke bli erklært mot en allianse som bare har et medlem.

  * Krigen starter umiddelbart etter krigserklæringstråden, men basheregelen er ikke opphevet før 12 timer etter at krigen har begynt.

  Hvordan erklære krig:

  For å erklære krig må tråden ha tittelen: "Erklærer krig mellom (spiller/allianse) og
  (spiller / allianse)". Krig kan være erklært mot
  flere allianser, men ikke med flere allianser. For eksempel:

  * XO, Maius og Rome mot X-F <--- er Ikke Tillatt
  * X-F mot XO, Rome, DKV <--- er Tillatt

  Hvis allierte allianser vil erklære en krig mot en annen en allianse må de opprette egne tråder, for eksempel:

  * D-B mot T-S <--- Tillatt
  * DrA mot Devil <--- Tillatt
  * TGK mot Mafia <--- Tillatt
  * D-B, NoN, T-S mot OH <--- Ikke Tillatt

  Det er to tråder tillatt for hver krig: erklæringstråden og en krigsrapporttråd (kamprapporter).


  * Ta i betraktning at du ikke kan erklære en gyldig krig hvis sub-forumet for serveren din ikke er åpnet ennå, bashingregler
  vil fortsatt gjelde og GOs vil gjøre jobben sin. Merk at sub-forum
  for nye servere er vanligvis åpen to uker etter at serveren gjør.

  * Vær oppmerksom på at bare generalen / lederen kan erklære alliansekrig. Spillere som er utvist ingame kan ikke erklære kriger. Alle
  krigstråder MÅ ha i sine første innlegg, begrunnelse for å starte
  krig, og vilkårene for slutt av krig. Enhver krig erklært uten disse
  vil bli erklært ugyldig.
  Les reglene over!