Pinned Klage til en i teamet?

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  Hi,

  You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
  Please register there to continue with usage.

  Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

  Ikariam team

  • Klage til en i teamet?

   Hvordan klager du til teamet?

   Hva er en klage? En klage kan være at du sier ifra om at noe burde være bedre når det gjelder en viss person. Det kan være missnøye for en person av forskjellige grunder

   Husk at man må skille mellom direkte klager til/om en person og "klager" om ingame eller advarsler på forumet/spillet

   Vi blir også glade hvis vi får vite hva som kan være bedre. Positiv kritikk og ros motas gjerne

   Det beste er om det blir tatt kontakt med den det gjelder. Kanskje løser problemet. Det er bedre å si ifra til den det gjelder sånn at man kanskje kan ordne opp i saken, enn at man klager i hytt og pine til de "høyere" opp i teamet

   Klager om hvordan ting skal bli tatt opp osv. (ikke klager om bans eller advarsler på forum og spill):

   Har du bare en konflikt som du ville ha tatt opp med noen så sender du mail til den det gjelder. Har du en konkret klage så går du et hakk opp. Altså:

   Klage på T-Mod -> Snakk med S-Mod
   Klage på Mod -> Snakk med S-Mod
   Klage på T-GO -> Snakk med S-GO
   Klage på GO -> Snakk med S-GO
   Klage på S-Mod -> Smakk med BA
   Klage på S-GO -> Snakk med GA
   Klage på BA -> Snakk med COMA
   Klage på GA -> Snakk med COMA


   Når det gjelder COMAs så kan man ikke klage på de. Dem er høyest oppe i systemet og bare noen høyere oppe i GameForge kan kontaktes ved store overtredelser

   T-Mod = Trial Moderator
   Mod = Moderator
   S-Mod = Super-Moderator
   T-GO = Trial Game Operator
   GO = Game Operator
   S-GO = Super-Game Operator
   BA = Board Admin
   GA = Game Admin
   COMA = Community Manager

   Hvem som er hva står her/mail som de kan kontaktes på:

   board.ikariam.no/index.php?page=Team

   og hva de forskjellige rangene står for står her:

   Teamets oppgaver m.m.

   Når det gjelder selve klagene så skal de være sakelige. Klager skal helst sendes på mail, men man kan også snakke med en i teamet via IRC. Klagene må være formelle hvis du skal bli tatt seriøst. Ellers blir alle klager tatt seriøst.

   Alle klager er anonyme!

   Forumet/Ingame:

   Forumet:

   Har man bare en liten klage eller feil man vil ta opp så tar man det opp med vedkommende det gjelder

   Klager på forumet (anngående warns) skal først bli tatt opp med den moderatoren det gjelder. Eventuelt kan S-Mod bli kontaktet og BA etter det hvis nødvendig

   Altså: Først til T-Mod/Mod -> S-Mod -> BA

   Spillet:

   Skal det klages/diskuteres om ingame banninger skal det gjøres på samme måte som med advarsler (warns) på forumet

   Altså: Først T-GO/GO -> S-GO -> GA

   Det kan forekomme eventuelle feil i teksten her. Derfor tar jeg friheten til å redigere når ting må rettes på eller ekstra ting skal tilføyes