Pinned Forumregler

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Hi,

You can find new board on address: https://forum.ikariam.gameforge.com/
Please register there to continue with usage.

Old forum is in read only mode and will stay like that for some time

Ikariam team


 • Forumledelsen har full rett til å gi advarsler (warn), sensurere innlegg og utestenge (ban) brukere som ikke følger reglene.

  I ekstreme tilfeller kan brukere bli utestengt fra forumet, spillet og IRC. Reglene gjelder for foruminnlegg og personlige meldinger (PM).

  Hele forumet er inkludert i T&C (Terms and Conditions) til ikariam. Dette betyr at det er tysk lov som gjelder for hele forumet. Det betyr også at eierne eller teamet i ikariam ikke står til ansvar for posting av ulovlig materiell, bilder eller linker som innehar Copyright.

  Forumledelsen har også til en hver tid muligheter til å gjøre om på forumreglene. Hvis det skjer endringer i reglene så vil det legges til en ekstrapost som informerer om dette.

  Her kommer det en liten oversikt over de viktigste punktene til forumreglene. Man skal lese alle reglene veldig nøye, men det legges ut et lite sammendrag for å minne dere på de viktigste punktene når dere trenger det. Trykk på de enkelte overskriftene for å komme til de mer detaljerte reglene.


  Hver bruker godtar med sin registrering følgende regler:

  §1 Brukere, advarsler (warn) og utestengelser (ban)

  • Enhver bruker kan kun ha 1 konto på forumet. Bruk av flere kontoer kan føre til utestengelse av alle kontoene som brukeren har opprettet.
  • Brukere kan bli utestengt for 3 eller flere advarsler. Se § 5 for mer informasjon.
  • Hvis du oppretter en ny bruker mens din andre konto er sperret, vil dette føre til direkte utvisning fra forumet, og eventuell permanent IP-ban.

  §2 Oppførsel på forumet


  • Vi følger normal folkeskikk her på forumet. Spam, dobbelpost, fornærmelser og banneord m.m vil bli slått ned på.

  • Språket er de skandinaviske språk, norsk, dansk og svensk. Engelsk er godtatt som nødløsning.

  §3 Moderatorenes rettigheter

  • Moderatorene på forumet kan til enhver tid endre innholdet i et innlegg om det er grunnlag for det og så lenge det vises at det er endret. Dette vil som regel vises med rød farge nederst i innlegget.

  • Moderatorene kan til enhver tid gi advarsler så lenge de gir en begrunnelse for den, helst med henvisning til reglene.

  • Etterligning (plagiat) av moderator er ikke lov og vil resultere i warn (backseatmodding).

  Merk: Det er ikke tillatt å kritisere teamet annet enn på generelt grunnlag. Kritikk på enkelpersoner i teamet (både moderatorer og game operators) vil resultere i warn. Ta det heller opp med den det gjelder først.

  §4 Signaturer

  • Størrelsen skal ikke overskride følgende mål:
  Høyde 200 piksler
  Lengde 500 piksler

  • Bildeformatene som er tillatt er følgende:
  .jpg .gif .png .gif

  • Det er kun tillat med 1. bilde og 1. userbar pr. signatur, eller 5 smilefjes.

  • For utfyllende regler hva signaturer angår, trykk her. (link til utfyllende regler på signaturer)

  * Se mal for maks signaturhøyde og skriftstørrelse

  §5 Advarsler (warn) og straff (ban)

  3 warnsgir 3-dagers ban
  6 warns - gir 7-dagers ban
  10 warns - gir 30-dagers ban
  15 warns - gir 1. års ban

  • Alle advarsler vil automatisk bli fjernet etter 1. år. Er det imidlertid er gitt warn på feil grunnlag vil den slettes.

  • I noen tilfeller vil en bruker bli utestengt på ubestemt tid eller permanent.

  • Utestengelse pga. x antall warns vil skje automatisk fra nå av, ettersom dette er mulig med versjon 3.1.3 av forumet


  §6 Opprettelse av innlegg/endring

  * En emnetittel skal beskrive trådens innhold, i stedet for: "..." eller "HJELP!" så kan man for eksempel skrive "Hjelp med overføring av varer" hvis det er det tråden handler om

  * Trådstarter har lov til å poste et innlegg i sin egen tråd der man sier at en vil ha tråden stengt. Dette gjelder ikke vanlige brukere som ikke er trådstarter. De som gjør det, går under ”backseatmod”-regelen.


  §7 Klager og rettigheter

  • Alle klager skal i første omgang rettes til den moderatoren som har utført handlingen det klages på.
  • Er det moderatoren det skal klages på skal klagen rettes til den over i teamet.
  Her finnes det en oversikt på hvordan man skal klage til teamet på:

  Klage til en i teamet?


  Merk: moderatorer hører til forumet og har ingen muligheter til å hjelpe ved ingame-utestengelse eller lignende. Se her for oversikt over teamets oppgaver (se også lengre ned i forumreglene for oversikt over hvem som har med forumet å gjøre, og hvem som har med spillet å gjøre):

  Teamets oppgaver m.m.


  Warngrunner  Ta Kontakt med Tuck hvis det er skrivefeil eller annet som ikke er som det skal

  Reglene er oppdatert og omgjort av Tuck, med hjelp av Villemo og teamets diskusjoner. Godkjent av CoMa, Gameforge
 • § 1. Brukere, advarsler og utestengelser

  1.1 Enhver bruker kan kun ha 1 konto på forumet. Bruk av flere kontoer kan føre til utestengelse av alle kontoene som brukeren har opprettet i 1.år. Brukeren har selv ansvaret for å si ifra når perioden er over. Meld dette til BA.

  1.2 Brukere kan bli utestengt for 3 eller flere advarsler.

  1.3 Hvis du oppretter en ny bruker mens din andre konto er sperret, vil dette føre til direkte utvisning fra forumet, og eventuelt vil din IP bli bannet permanent.
 • §2 Oppførsel på forumet

  2.1 Innlegg som inneholder pornografisk, ekstremistisk politisk, moralsk farlig/skadelige innhold via tekst, bilder eller linker er forbudt på forumet. Andre ting som er imot norsk lovgivning er også forbudt. Posting av pornografisk innhold vil føre til et halvt års utestengelse fra forumet.

  2.2 Det er heller ikke tillatt å poste eller lage linker som inneholder ting som ellers ikke er tillatt på ikariam. Dette gjelder linker som man får noe økonomisk eller virtuelt ut ifra (som for eksempel overfallslinker).

  2.3 Det er forbudt å gi ”User keys”, alle former for hack-ware, crack-versjoner, illegale download-sider og ”varer” (alt fra hellervarer til stoffer og narkotika), eller andre illigale ting videre via ikariamforumet.

  2.4 Det er forbudt å skrive koordinater på forumet. Hvis man har vært uheldig og fått med seg noen koordinater ved å kopiere for eksempel en krigsrapport, vil dette ikke føre til advarsel, men en moderator vil fjerne koordinatene. Det er derimot lov til å poste koordinater på for eksempel denne måten: 5x:7x eller x5:x7, men fullstendige koordinater er forbudt.

  2.5 Private samtaler (IRC, MSN, PM, ICQ, Skype og lignende) er private og skal holdes private. Personer som ikke overholder denne regelen vil bli straffet med en advarsel. Man har lov til å poste private samtaler hvis man har fått lov fra alle de partene som er involvert i samtalen.

  2.6 Spaminnlegg (Innlegg uten innhold eller relevans i forhold til tråden) vil bli straffet med at brukeren får en advarsel.

  2.7 Det er forbudt å spamme med smilefjes eller bilder.

  2.8 Flaming (fornærming) av andre på forumet er forbudt og kan føre til utestengelse fra forumet. I ekstreme tilfeller til bortvisning fra hele ikariam.no (både forum, spill og IRC). Ekstreme fornærmelser via private meldinger på forumet vil også få samme straff.

  2.9 Det er ikke tillatt å reklamere for andre internetspill eller nettleserspill, også andre typer spill som ikke er utviklet av Gameforge. Dette gjelder hvis innlegget inneholder tekst som skal påvirke en bruker til å kjøpe eller spille spillet. Direkte linker til en spillside er heller ikke lov. Dette gjelder ikke bare innlegg på forumet, men også hyppige private meldinger til brukere på forumet (kan ende i 356-dagers ban fra forumet).

  Her er listen over alle GameForge-spillene:

  Air Rivals
  Battleknight
  Bitefight
  Darkpirates
  Desertwars
  Galaxywars / Space4k
  Gladiatus
  Goal United
  Heropolis
  Ikariam
  KingsAge
  Knightsdivine
  Legend/ Tanoth
  Magefight
  Metaldamage
  Metin2
  Nostale
  OGame
  Seaskulls
  Tribalwars
  Vendetta
  Warpfire
  Wildguns
  Katsuro
  Rage Claw
  Gates Of Andaron
  Monstersaga
  Gilde 1400
  Cabal


  * Det legges til flere spill hele tiden, noe som betyr at denne listen ikke er helt oppdatert til tider.

  2.10 Å spamme med rapporteringsknappen er forbudt.

  2.11 Det er forbudt å diskutere utestengelser fra selve spillet på forumet. Kontakt heller den GO’en som utestengte deg. Det er heller ikke lov å diskutere utestengelser eller advarsler som man har blitt gitt på forumet. Kontakt heller den moderatoren som ga deg advarselen.

  2.12 Det er ikke tillatt å diskutere hvordan man bryter spillereglene på forumet.

  2.13 ”Backseatmodding er forbudt (dvs. at man skriver et innlegg der man klager på at en person har brutt reglene. Bruk heller rapporteringsknappen og rapporter det hele til en moderator)

  Eks: Man sier at tråden skal stenges, flyttes eller slettes. Også når man sier personer har brutt noen regler på forumet

  Unntak: Se §6.5


  2.14 Kritikk av teamet er kun tillatt så lenge det er en helt generell sak og det ikke nevnes noen navn. Kritikk for utestengelser vil være det samme som å bryte regel ” 2.11”

  2.15 Språket på forumet skal være norsk, dansk eller svensk. Engelsk er godtatt som en nødløsning.

  2.16 Bruk av noen former for koder som endrer måten forumet ser ut på er ikke tillatt.

  2.17 Rasisme er forbudt og kan i noen tilfeller føre til utestengelse fra forumet i en viss tid.

  2.18 Stygg ordbruk på forumet er ikke lov (dette er for eksempel bruk av banneord)

  2.19 Det er ikke tillatt å sette samtaler mellom bruker og teamet i offentligheten. Dette vil ende opp i ban fra forumet og fra spillet. All informasjon man eventuelt får fra et teammedlem kan derfor ikke legges ut på forumet eller andre offentlige steder. Dette kommer selvfølgelig ann på innholdet av informasjonen.

  2.20 Posting av innhold som ikke hører til emnet / relevante forum (off-topic) er uønsket og kan føre til en advarsel. Et unntak av dette er off-topic-forumene.
 • §3 Moderatorens rettigheter

  3.1 Moderatorene på forumet kan til en hver tid endre innholdet i et innlegg, så lenge det vises at de har endret. Dette gjøres ved et lite notat nederst i tråden i enten rød eller grønn farge.

  3.2 Moderatorene på forumet kan til en hver tid gi advarsler, så lenge de gir en begrunnelse for den.

  3.3 Plagiat (etterligning) av teamet er forbudt på hele forumet.

  3.4 Føler du deg urettferdig behandlet, så skriv en PM til den moderator det gjelder. Hvis du ikke finner en løsning med denne moderator, så skriv til en Smod. Hvis forumet ikke har en Smod, skal BA kontaktes.

  3.5
  Klager på en person i teamet skal alltid gå til personen rett over den du klager på. Dvs. Mod - Smod - BA - Coma og GO - SGO - GA - Coma

  Hva står de forskjellige forkortelsene for?:

  T-Mod = Trial Moderator
  Mod = Moderator
  S-Mod = Super-Moderator
  T-GO = Trial Game Operator
  GO = Game Operator
  S-GO = Super-Game Operator
  BA = Board Admin
  GA = Game Admin
  COMA = Community Manager

  Hvem har med forumet-, og hvem har med spillet å gjøre?:

  Forumet:

  T-mod
  Mod
  Smod
  Ba


  Spillet:

  T-GO
  GO
  SGO
  GA


  Vær vennlige å kontakt riktig team sånn at man slipper å bruke mer tid på å sende forespørselen videre til det andre teamet.

  PS: Forumteamet har ingen rettigheter på spillet, og kan dessverre ikke hjelpe folk med utestengelser eller lignende som har skjedd inne på spillet.

  3.6 Moderatorer kan til alle tider gi warn til andre brukere i alle saker. Handler saken om en moderator har moderatoren fortsatt lov til å gi warn. Dette betyr at det ikke finnes inhabilitetssituasjoner, og skaer skal ikke behandles som det. Moderatorer klarer å skille mellom egne og andres saker/situasjoner. Er det misstanke om hevn eller noe den slags blir det slått ned på av smod eller BA.
 • §4 Signatur

  4.1 Størrelsen må ikke være større enn følgende mål:

  Høyde 200 piksler
  Lengde 500 piksler

  Bildeformat: jpg ,gif ,png eller gif

  - Mal for makshøyde på hele signaturen er lengst nederst i innlegget, samme gjelder maks skriftstørrelse

  4.2.1 Bare 1. Bilde og 1 userbar pr. signatur.

  4.2.2
  Det er ikke lov å ha alt for mange smilefjes eller lignende i signaturen.

  Maks smilefjes i signatur: 5

  4.3
  Samme regler som for eksempel reklamering gjelder også for innhold i signaturen

  4.4 Det er ikke lov til å ha linker som inneholder sider man ”tjener” noe på i signaturen. Det er så klart lov til å ha linker til allianseforum osv. men ikke linker som viser til sider der man får noe ut av at personer går inn på siden

  4.5 Bryter man en signaturregel vil man først få en advarsel. Neste gang man bryter signaturregelen så vil signaturen bli låst i 2 måneder. Man har selv ansvaret for å si ifra til Board Admin (Tuck) når det har gått 2 måneder siden signaturen ble låst.

  Makshøyde for signaturer:


  Her er en mal for hvor stor en signatur kan være (fra første til siste strek (skravert rødt)):

  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  Start
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  |
  |
  |
  |
  |
  |

  |
  Makshøyde for signaturer
  |
  |
  (7,5 cm)
  |
  |
  |
  |
  |
  |

  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  Slutt
  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  Er den større vil det være brudd på signaturreglene.


  Maksstørrelse for tekst i signaturer:


  Maksstørrelsen for teksten i signaturer er på 18 PT


  Er skriften større vil det være brudd på signaturreglene.
 • §5 Advarsler og Straff

  5.1 Straff og utestengelsesliste:

  3 Warnsgir 3-dagers ban
  6 Warns - gir 7-dagers ban
  10 Warns - gir 30-dagers ban
  15 Warns - gir 1. års ban

  5.2 Alle advarsler vil automatisk bli slettet etter 1. år. Hvis det har blitt gjort en feil med en advarsel vil så klart advarselen slettes.

  5.3 I noen tilfeller kan en bruker bli utestengt i lengre tid, eller permanent

  5.4 Utestengelse pga. x antall warns vil skje automatisk fra nå av, ettersom dette er mulig med versjon 3.1.3 av forumet
 • §6 Opprettelse av innlegg/endring

  6.1 En emnetittel skal beskrive trådens innhold, i stedet for: "..." eller "HJELP!" så kan man for eksempel skrive "Hjelp med overføring av varer" hvis det er det tråden handler om

  6.2 Det er forbudt å redigere en moderators tekst i sitt eget innlegg

  6.3
  Det er forbudt å skrive for utestengte personer uten tillatelse av en Smod eller BA.

  6.4
  Det er forbudt å skrive et innlegg før søkefunksjonen er brukt for å finne eventuelle andre liknende spørsmål. Unntak kan gjøres hvis lignende tråd var for vanskelig å søke opp.

  6.5 Trådstarter har lov til å poste et innlegg i sin egen tråd der man sier at en vil ha tråden stengt. Dette gjelder ikke vanlige brukere som ikke er trådstarter. De som gjør det, går under ”backseatmod”-regelen.
 • §7 Klager og rettigheter

  7.1 Alle har rett til å klage over en moderators beslutning, så lenge klagen dreier seg om en advarsel, ban eller lignende skal det klages til den moderatoren som utførte handlingen.

  7.2
  Vil man klage over en moderator og man ikke vil kontakte moderatoren som det gjelder kan man klage til en Smod. Har ikke forumet en Smod skal man kontakte BA. Man har rett til å videresende klagen til Board admin (BA) pr. mail (Tuck@Ikariam.no) hvis man ikke fikk svar eller forståelse fra moderatoren/Super-moderatoren.

  7.3
  Vil man klage over en Smod ska du rette klagen direkte til BA pr mail.

  7.4
  Hvis din klage avvises av BA, kan du ikke anke avgjørelsen videre.

  7.5 Hvis en moderator har avvist din klage, kan du videresende klagen til Smod. Hvis han også avviser din klage, kan du i alvorlige tilfeller sende klagen videre til BA pr. mail.

  7.6 Hvis en utestengt bruker ønsker sin konto slettet vil vi godkjenne det. Hvis en bruker oppretter en ny konto etter utestengelsen så vil samme utestengelsesperiode gjelde den nye kontoen.

  7.6.1
  Hvis en bruker som er slettet i utestengelsesperioden oppretter en ny konto etter utestengelsens utløpsdato vil dette IKKE føre til en ny utestengelse

  7.7 Vi gjør oppmerksom på at alle personlige data, som eks. IP, cookies m.m. lagres i opp til 5 år.

  7.8 Hvis man poster seksuelt-, nazistisk materiale, eller grove fornærmelser forbeholder vi oss retten til å anvende IP-ban

  7.8.1 Ved IT-terrorisme på GameForges eiendom (hacking eller cracking) vil personen bli politianmeldt. Personen vil så bli siktet med den europeiske unions- (EU) terror Lov §151, og §521. Staffen kan variere fra bøter på 5.000 € til 9 års fengselstraff.

  7.8.2 Forumet, spillet og alt som vedrører spillet Ikariam er tilknyttet GameForge som har hovedkvarter i Tyskland, dette innebærer at brudd på IT-lovgivning kan medføre Tysk lovgivning.

 • Her er listen for mulige warngrunner og beskrivelse for hver warn:

  Dobbelpost
  - Hvis personen bevisst prøver å forbedre sin postcount (innleggspoeng) ved å poste samme innlegg eller tråd flere ganger med samme innhold.

  Eks: med å lage en lignende post som er helt lik, eller 2 poster etter hverandre, uten å redigere det første innlegget. Dette varierer ettersom det kan være en oppdatering av tråden eller noe annet. Postes det 2 poster etter hverandre med et kort mellomrom vil man bli warnet

  Spam - Et innlegg der brukeren bevisst prøver å øke sin postcount med å lage poster/tråder som inneholder bare tull eller unødvendige innlegg.

  Eks: Poster som bare inneholder ok (uten noen grunn) og bare smilyer osv.

  Fornærmelse - Hvis personen virker aggressiv i sine uttalelser, fornærmer en spillers kommentar eller på noen måte støter vedkommende med ord og kommentarer

  Eks: Poster som inneholder ord som beskriver en person som dum eller teit osv.

  OBS:
  Fornærmelser vil bli sensurert av en moderator når warn gis.

  Ignorering av Reglene
  - Hvis han ignorer reglene i forhold til det som er skrevet i forumreglene som ikke kan bli forklart med noen av de andre grunnene som er listet opp her

  Eks: Brudd på 2.3-regelen eller 2.15-regelen etc.

  PS: Postes det pornografiske linker, bilder eller lignende, blir dette sensurert

  Koordinater – En person poster et innlegg som inneholder koordinater til seg selv eller andre.

  Eks:
  ”Selger svovel mot marmor, 1000 av gangen! Koordinatene mine er 48 : 54” (bare et vilkårlig eksempel)

  OBS: Koordinater vil bli sensurert av en moderator når warn gis.

  Privat samtale - En person poster en privat samtale (pm) uten tillatelse fra personen(e) det gjelder.

  OBS: Private meldinger/samtaler vil bli sensurert av en moderator når warn gis.

  Personlig diskusjon – En eller flere personer diskuterer private ting eller noe som kan vises til off-topic. Man skal heller kontakte hverandre via andre kommunikasjonsmuligheter enn via innlegg på forumet

  Grov fornærmelse - Hvis personen virker aggressiv i sine uttalelser, fornærmer en spillers kommentar eller på annen måte støter vedkommende. Forskjellen mellom denne typen grunn i forhold til "fornærmelse" er at denne typen warn-grunn brukes i tilfeller der personen er rasistisk, kommer med IRL (In real life)-trusler eller lignende grove fornærmelser.

  Eks:
  En person kommenterer en persons hudfarge osv

  OBS
  : Grove fornærmelser vil bli sensurert av en moderator når warn eller eventuell ban gis.

  Reklame
  - Hvis en person reklamerer for internettspill eller andre spill som ikke er produsert av GameForge. Dette kan også gjelde andre spill hvis personen bevisst prøver å få andre brukere til å kjøpe/bruke spillet.

  Man har lov til å snakke om andre spill, og fortelle hvordan det er og hva som er annerledes på det spillet osv. men linker og andre måter for å få folk til å få andre brukere til å spille spillet er ikke lovlig, og det blir gitt warn


  Eks:
  Linker til andre spill eller poster som inneholder setninger som skal virke på den måten at den skal få andre brukere til å spille spillet

  OBS: Reklame (link, hele innlegg/tråder) vil bli sensurert av en moderator når warn gis.

  Off-topic - Poster som inneholder setninger eller meninger som ikke har noe med tråden eller noe annet å gjøre

  Eks: En person poster at han elsker pizza i en post der man snakker om hvordan man kjøper tropper i ikariam

  Ulovlig kritikk – Man poster innlegg der man gir kritikk til teamet ved å bruke for eksempel navn eller usaklig kritikk

  OBS: Ulovlig kritikk KAN bli sensurert av en moderator når warn gis. Dette varierer på situasjonen.

  Multi – Hvis man har flere brukere på forumet. Man vil bli utestengt i en periode på 1. år. Se §1 for mer info.

  Trussel – Hvis en bruker truer en annen bruker på en krass måte. Dette kan være IRL-trusler (In real life), eller andre ord/utrykk som kan virke truende.

  Backseatmodding - Man skriver et innlegg der man klager på at en person har brutt reglene. Her skal heller rapporteringsknappen brukes.

  Eks: "Denne tråden bør stenges" <- Det resulterer til warn  Annet:

  Det finnes også egne regler for de forskjellige forumene. Les også disse trådene nøye for å ikke bryte reglene. Disse reglene vil ikke nevnes her, men heller i de forumene de gjelder.
 • Tuck wrote:

  5.1 Straff og utestengelsesliste:

  3 Warns – gir 3-dagers ban
  6 Warns - gir 7-dagers ban
  10 Warns - gir 30-dagers ban
  15 Warns - gir 1. års ban

  5.2 Alle advarsler vil automatisk bli slettet etter 1. år. Hvis det har blitt gjort en feil med en advarsel vil så klart advarselen slettes.

  5.3 I noen tilfeller kan en bruker bli utestengt i lengre tid, eller permanent

  5.4 Utestengelse pga. x antall warns vil skje automatisk fra nå av, ettersom dette er mulig med versjon 3.1.3 av forumet
  Følgende med grønn skrift har blitt lagt til eller endret.

  Endringene:

  * 15 warns vil gi 1. års ban i stede for permanent ban
  * Alle warns vil bli automatisk slettet etter 1. år i stede for at de aldri vil bli slettet
  * Bans vil skje automatisk av systemet